Er kan altijd wat misgaan met uw e-mail. U verwijdert per ongeluk een belangrijke map. Omdat de on-line mail wordt gesynchroniseerd verdwijnt het daar ook. Zaak om dus regelmatig een back-up te maken van uw e-mail. Zeker wanneer u de e-mail zakelijk gebruikt van gebruikt, want u bent namelijk verantwoordelijk voor dataverlies. 


Voor de juiste procedure verwijzen wij u naar de site van Thunderbird zelf;
https://support.mozilla.org/nl/kb/profielen-waar-thunderbird-gebruikersgegevens%20bewaart