Voor uw opzegging stuurt u een e-mail aan sales@d-hosting.nl, indien u in dat geval niet mailt vanuit een door ons te verifiëren e-mail adres kunnen wij aanvullende informatie vragen.


Conform de voorwaarden van enkele registries, waaronder dat van het .nl domein dient voor het opzeggen van een domein een kopie ID bewijs mee te sturen (gebruik de app kopieID - lees instructies overheid) en in het geval van een organisatie dient er tevens uittreksel KvK mee te worden gestuurd waaruit blijkt dat u gemachtigd bent te handelen namens deze organisatie.