Er zijn verschillende scenario's;

 1. Wordpress gehacked.
 2. Per ongeluk user verwijderd in database.
 3. In geïmporteerde Wordpress database ontbrak de user.


 • Login op het Plesk Adminpanel.
 • Klik op de site naam naast het Wordpress logo.
 • Klik rechts op Database.
 • Klik op phpmyadmin.
 • Open de tabellen <prefix>_users en <prefix>_usermeta in aparte tabbladen.
 • Indien uw user aanwezig is kijkt u naar het id van uw user, kijk nu in het tabblad met de tabel usermeta. Zorg ervoor dat de user_id overeenkomt en dat bij het veld met de meta_key <prefix>_capabilities de meta_value de volgende waard heeft:

 • a:1:{s:13:"administrator";b:1;}


 • Is dit niet het geval klik dan op wijzigen en pas de waarde aan. Klik vervolgens op starten.

 • Wanneer u nu opnieuw inlogt moet u de juiste rechten hebben.


Indien de tabellen leeg zijn
Klik op SQL en vul in het lege veld de onderstaande SQL code in, u dient natuurlijk gebruikersnaam,uwwachtwoord, uw naam, uwemail en werderom uw naam te wijzigingen in uw eigen gegenves. Let op! Voor de tabelnaam staat een prefix, deze dient u in onderstaande code te wijzigen, hieronder een voorbeeld met de prefix wp_

INSERT INTO `databasename`.`wp_users` (`ID`, `user_login`, `user_pass`, `user_nicename`, `user_email`, `user_url`, `user_registered`, `user_activation_key`, `user_status`, `display_name`) VALUES ('21', 'gebruikersnaam', MD5('uwwachtwoord'), 'Uw naam', 'uwemail@eenvoorbeeld.nl', '', '2020-11-23 00:00:00', '', '0', 'Uw Naam');
 
 
INSERT INTO `databasename`.`wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, '21', 'wp_capabilities', 'a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}');
 
 
INSERT INTO `databasename`.`wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, '21', 'wp_user_level', '10');


In bovenstaande screenshot was te zien dat de prefix 4Rb7i is, dus dan wordt de code

INSERT INTO `databasename`.`4Rb7i_users` (`ID`, `user_login`, `user_pass`, `user_nicename`, `user_email`, `user_url`, `user_registered`, `user_activation_key`, `user_status`, `display_name`) VALUES ('21', 'demo', MD5('uwwachtwoord'), 'Uw naam', 'uwemail@eenvoorbeeld.nl', '', '2020-11-23 00:00:00', '', '0', 'Uw Naam');
 
 
INSERT INTO `databasename`.`4Rb7i_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, '21', '4Rb7i_capabilities', 'a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}'); 
 
INSERT INTO `databasename`.`4Rb7i_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, '21', '4Rb7i_user_level', '10');


Klik op starten en de code wordt uitegevoerd. U kunt nu met de nieuwe user inloggen.