RSS Feed
FAQ : Scripting > Algemene Scripting
Zoekmachine optimalisatie ook wel SEO (Search Engine Optimalization) genoemd, speelt een belangrijke rol wanneer u een website hoger in de zoekresultaten van een zoekmachine (bijvoorbeeld Google, Bing, Yahoo) wilt komen. Het optimaliseren kent een drietal...
D-Hosting ondersteunt verschillende scripting talen waarvan PHP en Perl de meest gebruikte. Wat is PHP PHP is een server-side scripting taal. PHP draait op een server zelf en geeft nadat het is uitgevoerd output terug aan een browser. U ontvangt dus nooit...
Indien u bijvoorbeeld een #$@d3423__ in plaats van de gewenste ö krijgt bij het uitlezen van content uit een database dan is dit te wijten aan een coderingsverschil tussen uw pagina en de database. In de meeste gevallen zal de informatie in uw databa...
Indien u een pagina wilt laten door verwijzen naar een specifieke pagina, kunt gebruik maken van de volgende META tag: <meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://www.eenvoorbeeld.nl/" /> Bovenstaande code plaatst u tussen de <head> tags....
Het kan soms nodig zijn om bepaalde aanpassingen te maken in de instellingen van uw account om hierop SSP Director te laten werken. Een e-mail aan support@d-hosting.nl volstaat hiervoor.
Ja, dit is mogelijk. Hier zijn echter wel enige aanpassingen voor nodig. Stuur een e-mail naar support@d-hosting.nlom uw account geschikt te maken voor ModX.
Copyright ┬ę 2000 - 2019 D-Hosting. Helpdesk Software door Kayako
Twitter | LinkedIn | Google+